Латік, В.
    Основні показники рівня життя населення [Текст] / В. Латік // Праця і зарплата. - 2008. - №15. - С. 8
ГРНТИ

Рубрики: Доходы населения
   Украина -- 7688