Куліков, Г.
    Про диференціацію розмірів мінімальної заробітної плати [Текст] / Г. Куліков // Праця і зарплата. - 2008. - №15. - С. 4-5,7
ГРНТИ

Рубрики: Минимальная заработная плата
   Украина -- 7686