Закон України Про внесеня змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" щодо суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень.,23.02.06 №3490-4 [Текст] // ВВРУ. - 2006. - №32
Рубрики: Закон Украины "О борьбе с коррупцией"
   Украина