Фінчук, Г.
    Новели Гі де Мопассана [Текст] / Г. Фінчук // Всесвітня література та культура. - 2008. - №4. - С. 26-30
ГРНТИ

Рубрики: Мопассан Ги де--Зарубежная литература
   Франция -- 7598