Фінчук, Г.
    Особливості творчості Проспера Меріме [Текст] / Г. Фінчук // Всесвітня література та культура. - 2008. - №4. - 7-11.
ГРНТИ

Рубрики: Мериме Проспер--Зарубежная литература
   Франция -- 7591