Адамович, С.
    Консолідаційна діяльність загальної Української Ради [Текст] / С. Адамович // Історія України. - 2008. - №14. - С. 1-6
ГРНТИ

Рубрики: История Украины--Правительлства, 1914-1915
   Украина -- 7585