Мороз, В.
    Оплата праці під час відрядження [Текст] / В. Мороз // Юрист консультує. - 2008. - №14. - С. 1-4
ГРНТИ

Рубрики: Командировки
   Украина -- 7481