Дубов, В.
    Від реформ "хрущовських" до "горбачовських". Уряди України у 1972-1987 рр. [Текст] / В. Дубов // Урядовий кур'єр. - 2008. - 2 квіт. (№61) . - С. 20
ГРНТИ

Рубрики: История Украины--Правительлства, 1972-1987 гг.
   Украина -- 7480