Кулініч, М.
    "Японія- це презумція поваги..." [Текст] / М. Кулініч // Зовнішні справи. - 2008. - №4. - С. 10-13
ГРНТИ

Рубрики: Япония
   Япония -- 7477