Рябець , А.
    Удосконалення правового регулювання оплати праці [Текст] / А. Рябець // Економіка.Фінанси.Право. - 2008. - №2. - С. 3-5
ГРНТИ

Рубрики: Оплата труда
   Украина -- 7245