Сльозко, Т.
    Капітал: об'єкт обліку чи інструмент його організації? [Текст] / Т. Сльозко // Фінанси України. - 2007. - №11. - С. 128-137
ГРНТИ

Рубрики: Капитал
   Украина -- 7179