Покрищук, В.
    Про сучасний стан та проблеми розвитку ринку праці в Україні [Текст] / В. Покрищук // Праця і зарплата. - 2008. - №12. - С. 3-5
ГРНТИ

Рубрики: Рынок труда
   Украина -- 7116