Ковалів, І. .
    Шанс, яким треба ефективно скористатись [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2008. - 26 бер. (№56) . - С. 6
ГРНТИ

Рубрики: Всемирная торговая организация (ВТО)
   Украина -- 7105