Мороз, В.
    Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку [Текст] / В. Мороз // Юрист консультує. - 2008. - №11,12. - С. 1-6
ГРНТИ

Рубрики: Объединения собствеников многоквартирного дома
   Украина -- 7059