Сіверськ. Місто доломітників, залізничників, місто героїв [Текст] // Вперед. - 2008. - 18 бер. (№30) . - С. 3
ГРНТИ

Рубрики: Северск
   Северск -- 7030