Музиченко, В.
    Про умови і оплату праці працівників культури [Текст] / В. Музиченко // Праця і зарплата. - 2008. - №9. - С. 12
ГРНТИ

Рубрики: Оплата труда: работников культуры
   Украина -- 6988