Які робочі дні переносяться у 2008 році [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2008. - 5 березня . - С. 5
ГРНТИ

Рубрики: Рабочее время, 2008 год
   Украина -- 6968