Ринок праці (січень 2008 р.) [Текст] // Праця і зарплата. - 2008. - №8. - С. 2
ГРНТИ

Рубрики: Рынок труда
   Украина -- 6922