Варемійчук, О.
    Хемінгуей "Старик і море" [Текст] / О. Варемійчук // Зарубіжна література. - 2008. - №2. - С. 48-51
ГРНТИ

Рубрики: Хеменгуэй Э.--"Старик и море"
   США -- 6796