Шевцов, А.
    Державна підтримка громадських організацій інвалідів [Текст] / А. Шевцов // Урядовий кур'єр. - 2008. - 8 лютого . - С. 17
ГРНТИ

Рубрики: Инвалиды, забота о них
   Украина -- 6647