Полякова, О.
    Про соціальний захист інвалідів [Текст] / О. Полякова // Праця і зарплата. - 2008. - №5. - С. 17
ГРНТИ

Рубрики: Социальная защита инвалидов
   Украина -- 6641