Карагодов-Булгаков, І.
    Державний екологічний контроль довкілля та підприємств Донецької області в 2007 році [Текст] / І. Карагодов-Булгаков // Наш край. - 2008. - №2. - С. 2
ГРНТИ

Рубрики: Экология Донбасса
   Донбасс -- 6588