Сіденко, В.
    Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції [Текст] / В. Сіденко // Фінанси України. - 2007. - №9. - С. 143-150
ГРНТИ

Рубрики: Украина- Евросоюз
   Украина -- 6492