Стрижак, А.
    Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми [Текст] / А. Стрижак // Право України. - 2008. - №1. - С. 3-7
ГРНТИ

Рубрики: Конституционный суд Украины
   Украина -- 6468