Запорожець, І.
    Управління охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення [Текст] / І. Запорожець // Право України. - 2008. - №1. - С. 70-74
ГРНТИ

Рубрики: Интеллектуальная собственность
   Украина -- 6465