Скарби Святого Письма в українському вимірі: інтелектуально- пізнавальна гра [Текст] // Всесвітня література. - 2008. - №1. - С. 27-38
ГРНТИ

Рубрики: Сценарии: библия
   Украина -- 6434