Привалова, С.
    Аналіз мови художнього твору ("Перехресні стежки" І.Франка) [Текст] / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - №1. - С. 21-27
ГРНТИ

Рубрики: Франко И.--Украинская литература--"Перехресні стежки"
   Украина -- 6382