Алпанова, Н.
    Нумо, хлопці!: сценарій [Текст] / Н. Алпанова // Позакласний час. - 2008. - №1. - С. 57-58
ГРНТИ

Рубрики: Сценарии: день защитника Отечества
   Украина -- 6327