Жарова, О.
    Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні: сценарій [Текст] / О. Жарова // Шкільна бібліотека. - 2007. - №11. - С. 127-129
Рубрики: Сценарии: книгопечатание
   Украина -- 5898