Андріянова, А.
    Про оплату праці під час відрядження [Текст] / А. Андріянова // Праця і зарплата. - 2007. - №43. - С. 15
Рубрики: Оплата труда: командировки
   Украина -- 5896