Мороз, С.
    Проблеми та перспективи сільского розвитку в Україні [Текст] / С. Мороз // Економіка.Фінанси.Право. - 2007. - №9. - С. 3-12
Рубрики: Сельское хозяйство Украины
   Украина -- 5766