Андрусенко, Н.
    Прожитковий мінімум: між бажаним і дійсним [Текст] / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. - 2007. - №41. - С. 4-5
Рубрики: Прожиточный минимум
   Украина -- 5761