Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби.,11.05.07 №1014-5 [Текст] // Орієнтир. - 2007. - №21. - С. 7-11 ; Голос Украины. - 2007. - 21 июня . - С. 18-19
Рубрики: Закон Украины О воинской обязанности и воинской службе
   Украина -- 3934