Николаев, А.
    М.І. Туган- Барановський- перший російський економіст зі світовим ім'ям [Текст] / А. Николаев // Меркурий. - 2007. - №4. - С. 33-34
Рубрики: Туган- Барановский М.И.- первый русский экономист
   Украина -- 3497