Досвід Японії: забруднення навколишньго середовища- повчальний приклад для України та інших країн світу [Текст] // Екологічний вісник. - 2007. - №1-2. - С. 6-8
Рубрики: Экология
   Япония -- 3436