Рябченко, В.
    Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження [Текст] / В. Рябченко // Освіта. - 2007. - №13-14. - С. 8-9
Рубрики: Болонский процесс
   Украина -- 3303