Мальцев, В.
    Інновації для економіки палива та покращення довкілля [Текст] / В. Мальцев // Урядовий кур'єр. - 2007. - 21 бер. . - С. 22
Рубрики: Энергосбережение в Украине
   Украина -- 3092