Чайка, В.
    Іноземні ініестиції як фактор глобалізації світової економіки [Текст] / В. Чайка // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - №2. - С. 15-19
Рубрики: Инвестиции
   Украина -- 2635