Ткаченко, В.
    Освітня політика в контексті глобалізаційних процесів [Текст] / В. Ткаченко // Освіта. - 2006. - №37. - С. 6-7
Рубрики: Образование в Украине
   Украина