Надбавка за вислугу років [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2006. - 17 червня . - с. 7