Климчук, І.
    З історії економічної думки (концепції й учені) [Текст] / І. Климчук // Географія та основи економіки в школі. - 2006. - №6. - С. 37-39
Рубрики: История экономической мысли--Концепции и ученые