1Качан Л. Соцпослуги в контексті євроінтеграції/Л. Качан // Урядовий кур'єр, 2006. т.9 вересня .-С.7