1Кудрявцев Л. Звивисті стежки Нестора Махна/Л. Кудрявцев // Урядовий кур'єр, 2006. т.9 вересня .-С.14