1Курик М. Екологія, дитина, майбутнє/М. Курик // Урядовий кур'єр, 2006. т.9 вересня .-С.13