1Прокопенко О. Надбавка за особливі заслуги/О. Прокопенко // Урядовий кур'єр, 2006. т.9 вересня .-С.6