1Прокопенко О. Дострокова пенсія для матері дитини-інваліда/О. Прокопенко // Урядовий кур'єр, 2006. т.9 вересня .-С.6