1Шибанов Г. Нове слово в сковородинознавстві/Г. Шибанов // Культура і життя, 2006. т.№36.-С.2