1Доходи населення і ринок праці // Праця і зарплата, 2006. т.№33.-С.2