1Талан М. Корисні поради потенційним трудовим мігрантам/М. Талан // Людина і праця, 2006. т.№7.-С.13