1Андрійко В. Біотероризм. Історія і сьогодення/В. Андрійко // Молодь України, 2006. т.№35.-С.12-13,17